MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560907 Chris van der Meulen aan Matthijs Vermeulen

Chris van der Meulen

aan

Matthijs Vermeulen

Haarlem, 7 september 1956

Haarlem, 7 Sept. 1956

Beste Thijs,

Als ik het, juist in de vacantiemaanden, niet zo druk had gehad, zou ik je wel eens eer hebben geschreven. We hebben, met heel weinig huishoudelijke hulp, voortdurend gasten gehad waaronder Schotten, Zweden, een uit Pakistan, Engelsen en de nodige Belgen, die ik ook nog les moet geven. De werkster[s], die we er voor sommige dagen in de week op na houden, gingen om beurten in Aug. met vacantie of waren ziek, zodat ik ook in het huishoudelijke flink moest aanpakken. Ook onze eigen kinderen waren weg met vacantie. Iesje en Nina zijn op het moment nog in Nice om een beetje la douceur de la vie te genieten. Iesje was met haar dubbele studie overwerkt en had hard vacantie nodig. Het zal er wel op uit draaien dat ze de studie aan de Universiteit zal moeten opgeven, waarvoor het Rijksvoorschot wegens onvoldoende studieresultaten is ingetrokken. Wij wisten niet toen we haar, naast het Conservatorium ook de Musicologie aan de Universiteit lieten volgen, dat het eerste zulke zware eisen stelde, dat er geen tijd overbleef voor het tweede. Eddy heeft meer geluk gehad: in plaats van een terug te betalen Rijksvoorschot is hem een Rijksstudiebeurs in de vorm van een gift aan ƒ 1500 toegewezen. Hij is net terug van een reisje naar Oostenrijk waar hij in Salzburg o.a. de Idomeneo heeft gehoord. Roger, die zoals je weet bij de Unilever in Rotterdam is, gaat in 't najaar wanneer hij vacantie krijgt, trouwen. Ook hij kan in Rotterdam of omgeving niets vinden. Om in R. voor een woning "in aanmerking" te kunnen komen moet 't echtpaar samen 60 lentes tellen. Hij zal dan wel genoodzaakt zijn met z'n vrouw op z'n eene kamer te gaan huizen. En 't probleem van jouw behuizing! Wat hoop ik van harte dat je eindelijk eens een goed home zult vinden!

Ik zie verlangend uit naar een stuk van je in de Groene. Zo even zag ik een annonce staan voor opleiding Frans M.O.A, waarop ik ga schrijven. Ik zal trouwens zelf een advertentie in je blad plaatsen voor lessen en vertaalwerk. Als ik lessen mocht krijgen in Amsterdam, zou ik de kamer van Iesje als leskamer kunnen gebruiken. Ik hoop dan eens in de gelegenheid te zijn je op te zoeken.

Ik heb enige tijd geleden je kaart ontvangen met je indrukken van de uitvoering in Scheveningen. Als ik je diezelfde avond nog had gesproken zou ik je soortgelijke indrukken hebben kunnen zeggen. Ik vond de klank schraal en mat, en vond dat de instrumenten in de tutti niet voldoende samenklank hadden, maar schreef dit toe aan onze slechte plaats achter onder het balkon. Ik heb toch wel intens genoten van sommige middenstukken, ik zal ze maar betitelen als elegische stukken, mélopées nostalgiques, waarnaar ik lang, lang had kunnen luisteren, zoals men eindeloos luisteren kan naar Oosterse muziek in de tropische nacht. Me het applaus herinnerend waarmee je in Amsterdam werd gehuldigd, had ik in Sch. een warmere ontvangst verwacht, maar het Zaterdagavond-badplaatspubliek staat ongetwijfeld op een lager niveau dan het Amsterdamse. Toch zal het je plezier doen te vernemen dat een oudere dame die naast Iesje zat, haar vertelde dat ze alleen gekomen was om jouw werk te horen, dat ze prachtig vond. En zo zijn er zeker wel meer, verloren te midden van de οί πολλοι, die te zamen een large audience vormen voor je werk. En thans de uitvoering in Haarlem waar ik natuurlijk heen ga! Ik had niets mooiers kunnen wensen, ik heb het trouwens al lang gewenst en je cello-sonate een keer aan de cellist van 't Haarlems orkest meegegeven, maar dat is een conformist die het er maar bij heeft gelaten.

In 't najaar zal ik l'Aventure nog eens helemaal lezen. Ik heb er natuurlijk wel wat in gebladerd. Ik kreeg de indruk van authentiek Frans. Is er al een beoordeling verschenen? Ik kijk wekelijks uit naar een recensie in de Nouv. litt. Ik vind l'Aventure toch zeker wel een boek voor de rubriek van Kemp.

Wij maken het overigens goed en hopen van jullie hetzelfde. Met vele hartelijke groeten van Corry en mij aan jullie drieën

Je Chris

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA