MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560602 Th.G. van der Leer aan Matthijs Vermeulen

Th. G. van der Leer

aan

Matthijs Vermeulen

Haarlem, 2 juni 1956

Haarlem, 2-6-'56

Geachte Heer Vermeulen,

Een van Uw confraters die wel over de cellosonate schreef is de Heer Jos de Klerk in het Haarlem's Dagblad.

Hierbij ingesloten de recensie.

Mag ik hierbij een woord van groote bewondering uitspreken voor Uw muziekrubriek. Iedere Vrijdag verheug ik me er op, als ik de Groene uit de bus haal.

Al Uw artikelen heb ik bewaard een van mijn kostbaarste bezittingen.

Meneer Vermeulen ik hoop dat U nog vele jaren het geweten van ons muziekleven zal blijven.

Ik wensch U nog vele uitvoeringen van Uw werken toe.

Tot slot nog een onbescheiden vraag (vergeef me) componeert U nog, of is de creatieve bron tijdelijk opgedroogd?

Hoogachtend

Uw Haarlemsche bewonderaar

Th. G. v.d. Leer

[de bijgevoegde recensie – zie scan – is in het plakboek opgenomen]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA