MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560301 Matthijs Vermeulen aan Donemus directie

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (directie)

 

Amsterdam, 1 maart 1956

 

Amsterdam

Herengracht 330

1 Maart 1956

Zeer Geachte Heren,

In het exemplaar mijner 2de symphonie, dat U onlangs voor mij vervaardigde, bleken verschillende noten niet overgekomen in de foto-copie.

Zoudt U daarom de goedheid willen hebben mij het dirigeer-exemplaar dat bestemd is voor de Heer Van Beinum, tijdig en voor enkele dagen ter beschikking te stellen voor controle?

Het ontbreken van noten kan de dirigent veel tijd kosten en ongerief bezorgen.

Gaarne Uw antwoord vernemende,

Met de Meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus