MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550616 Matthijs Vermeulen aan C.J. Kelk

Matthijs Vermeulen

aan

C.J. Kelk

Amsterdam, 16 juni 1955

Amsterdam

Herengracht 330

16 Juni 1955

Beste Kees,

Het is me niet gelukt de vertaling klaar te krijgen op tijd. De drukproeven van L'Aventure de l'Esprit hebben al mijn ledige uren geëist en mijn gedachten.

Jammer, in zekere zin, want het onderwerp De Atoomwapens en ons Geweten is van gewicht.

Want in een oorlog, en tegenover een mogelijke oorlog, kan door de complete mens slechts partij gekozen worden op een basis van moraal en ethiek. Al de rest is wisselvallig.

Om die onmisbare basis heeft de Wereldvredesraad zich nog niet bekommerd.

Mijn toespraak in de Beurs is (zonder mijn medeweten!) vertaald en gepubliceerd in Amerika, door de Contemporary Issues, New-York.

Maar niet in Wenen!

Ik vind dat men op dit punt te Wenen ernstig in gebreke gebleven is. Ook hier.

Ga naar Helsinki en zeg hun dat.

Iemand levert hun een afdoend argument dat ieder compleet mens dwingt tot partij kiezen, en zij slaan daar geen acht op.

Je zult mij wel genoeg kennen om te weten dat het geen gefroisseerde eigendunk is, of iets dergelijks, dat mij zulke nalatigheid ergerlijk doet oordelen, en hun bijeenkomst aleatoir.

Goede reis, trekvogel, en met hartelijke groeten tot nader,

Matthijs

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA