MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550505 Matthijs Vermeulen aan C.J. Kelk - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

C.J. Kelk

 

Amsterdam, 5 mei 1955

 

Amsterdam

Heerengracht 330

5-5-55

Beste Kees,

Tot nu toe ontving ik geen officiële uitnodiging. Wel een officieuze, van de heer Schoen, die ik in beraad hield.

De economische omstandigheden waarin ik verkeer, maken mij een reis en een langdurige afwezigheid uiterst moeilijk.

Ik zou over alle bezwaren heenstappen, wanneer ik zag dat mijn tegenwoordigheid te Helsinki enig reëel nut kan hebben voor de goede zaak. Ik zou het b.v. belangrijk achten en de moeiten waard, als mijn standpunt ten opzichte van de atoomwapens daarginds ter kennis gebracht kon worden van een internationale rechtschaar. Ik zou dat kunnen doen in het Frans.

Daarvan blijkt echter nog niets.

Jammer. Ik heb niet tijd genoeg om een dag of tien te verliezen, anders schikte ik mij met het meeste genoegen in een rol van figurant, dat spreekt vanzelf, gesteld dat men mij hiervoor bruikbaar vindt.

Dit is alles wat me op je vriendschappelijke, en zeer gewaardeerde aanbod om je plaats te bekleden tot antwoord invalt.

Een beetje haastig en te goeder trouw,

Met hartelijke groeten, je

Matthijs.

 

brief en concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA