MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540226 Wouter Paap aan Matthijs Vermeulen

Wouter Paap

aan

Matthijs Vermeulen

Utrecht, 26 februari 1954

Utr. 26 Febr. '54

Beste Matthijs

De heer Voorthuysen antwoordt op je weerlegging (= aanval?). Ik kan dit moeilijk weigeren. Vind je het dienstig, er in een naschrift, waarmee de "discussie dan gesloten kan worden, nog iets op te zeggen? Dan gaarne kort en... snel. Misschien vind je er tijdens het weekeinde gelegenheid voor. Begin volgende week moet het nieuwe nummer opgemaakt worden. Stuur je in èlk geval v. Voorthuysens stukje terug?

Met beste groeten, ook aan Thea,

je

Wouter.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA