MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531218 Kees Kef aan Matthijs Vermeulen

Kees Kef

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 18 december 1953

Amsterdam-Z., 18 Dec. 1953

Geachte Heer Vermeulen

In de eerste plaats feliciteer ik U met Uw prijs. Ik hoop dat U daar nog veel pleizier aan moogt beleven. Vervolgens ben ik weer in zoverre hersteld, dat ik langzamerhand weer aan het werk kan en de draad, die zoo plotseling afgebroken werd, weer op kan nemen.

Het speet mij geweldig, dat ik op 18 November in het ziekenhuis lag.

Mijn avonden zijn bijna allen bezet en de Woensdagavond, die voor U zoo geschikt is, bindt mij juist aan de Radio.

Ik weet geen andere weg, dan U een paar data voor te stellen. Maandagavond of Vrijdagavond kan ik eventueel wel vrijmaken, doch ik zie in de kalender, dat de eerstkomende Vrijdagen feestdagen zijn. Mag ik U daarom voorstellen:

Maandag 28 Dec

Maandag 4 Jan

Vrijdag 8 Jan

Mocht dit U geen keus laten, zou dan eventueel op een morgen- of een middaguur iets te bereiken zijn?

Het spijt me, dat ik het U zoo lastig maak, doch ik hoop dat we een modus vinden, want er is mij zeer veel aan gelegen.

Met vriendelijke groeten, mede aan Uw vrouw

Hoogachtend

C Kef

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA