MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530414 Wouter Paap aan Matthijs Vermeulen

Wouter Paap

aan

Matthijs Vermeulen

Utrecht, 14 april 1953

Utr 14-4-53

Beste Matthijs.

Van Prof. Révész kreeg ik voor M. & M. een artikel, dat als reactie op een artikel over Bartók in De Groene was bedoeld, maar dat door jullie werd geweigerd. Het gaat, zoals je je wellicht herinnert, vooral over die kwestie van het "commerciële", dat B. ertoe gebracht zou hebben, zijn concert voor 2 piano is te orkestreren. Het zit Révész zéér hoog. Hij maakt er een erezaak van, en wil zijn gestorven vriend van deze blaam ontlasten. Wanneer De Groene dit stuk had opgenomen, zou je het van een onderschrift hebben kunnen voorzien. Het feit, dat Révész in De Groene niet aan het woord gelaten werd, doet mij veronderstellen, dat je deze kwestie niet belangrijk genoeg acht. Maar je opponent neemt het zoals gezegd zéér hoog en zal niet rusten, alvorens hij zijn zienswijze heeft kenbaar gemaakt. Ik wil hem in M & M. daarvoor wel de gelegenheid geven, maar wil tevoren graag even je mening weten, of je misschien tòch nog in De Groene deze kwestie aanhangig wilt maken. Eerst wanneer Révész de pas in De Groene definitief wordt afgesneden, neemt hij zijn toevlucht tot andere publicatiemogelijkheid, maar het zou natuurlijk heel wonderlijk worden, wanneer je hem wel in M & M, en niet op eigen terrein wilt antwoorden. Wil je me spoedig je opinie laten horen?

Met hartelijke groeten, ook voor Thea,

je

Wouter Paap

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA