MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530301 André Volten aan Matthijs Vermeulen

André Volten

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 1 maart 1953

 

Amsterdam, 1 maart 1953

Zeer geachte heer Vermeulen,

wellicht zult u zich ons korte en enigszins vreemde onderhoud herinneren, dat we enkele weken geleden hadden in het kantoor en op de gang van "de groene" en wat tot resultaat had, dat u mij toezei mij een bezoek te komen brengen op mijn atelier.

uit de artikelen, welke u schrijft (de laatste twee weken heb ik uw artikelen node gemist) voor de lezers van de groene, heb ik mij een idee gevormd omtrent uw menselijke houding en de daaruit resulterende verhouding tot het leven, mensen, dingen en gebeurtenissen. uw plaats in de muziek, als levensfunctie en de daaruit groeiende menselijke verhouding tot het leven heeft me veel goed gedaan.

hieruit is in mij een waardering ontstaan en gevoel ik me, zonder dat dit tot enig contact zou behoeven te komen, met u verbonden.

toch zou ik u graag mijn schilderijen laten zien, "juist omdat u musicus bent", omdat ik graag in het menselijke zijn, al was het maar voor een keer direct, een relatie zou zien optreden in de klank en de kleur, welke door ons in de uitingen van het zijn gedragen wordt.

ik hoop dat u niet ziek bent, gezien het ontbreken van uw artikelen in "de groene", en dat u mij wel zullen [sic] komen bezoeken.

u kunt mij schriftelijk van uw bezoek op de hoogte brengen, maar u kunt ook bellen 61766. (mijn winkelier) en deze meneer verzoeken mij mede te delen:

Matthijs Vermeulen komt... dan en dan.

in de hoop u spoedig te mogen ontvangen, verblijf ik met de beste wensen en groeten,

uw André Volten

 

andré volten

dahliastraat 11

amsterdam noord.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA