MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471010 Sam. Goudsmit aan Matthijs Vermeulen

Sam. Goudsmit

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 10 oktober 1947

 

10 Oct 1947

Hooggeachte Heer Vermeulen

Uw stem is sterk en Uw protest is raak. Maar niet om dat vleiende woordje van een lezer uit te spreken, schrijf ik U. Maar om U te vragen, hierin niet alleen te blijven staan, maar een poging te wagen (ik zeg: wagen, in deze lamlendige jaren!) tot een Collectieve Schreeuw naar deze sluwe, gemelijk volhardende moffenpropagandisten die ons allen blijven kwellen (en in nieuw gevaar manoeuvreeren).

Laat de Groene-redactie een daad ondernemen, desnoods alleen beginnen met sympathie betuigingen jegens Uw artikel: U krijgt er meer dan afgedrukt kunnen worden, en goede! Er zal ook in de Amsterdamsche Gemeenteraad geïnterpelleerd moeten worden tegen die smeerlapperij, dat zal ik eens onderzoeken, het voorgoed verwijderen van zoo'n gift-strooier moet nu eindelijk eens ge-eischt worden.

(Als volslagen leek, maar die veel muziek hoort en daardoor toch een tikje orientatie kreeg, heb ik maanden geleden dat gezemel van Strauss al tot mijn ergernis door de Radio gehoord, en dat wel zonder eenige notie van de politiekerige tendenz. Het was een "muzikale" lintworm, ik was er náár van.

Met mijn onderscheiding

Uw

Sam. Goudsmit

 

Denk erom dat ik geen antwoord hoef. Het is niet mijn bedoeling, een "interessante" briefwisseling uit te lokken! Maar ik moest hier reageeren.

10 Oct. 1947

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA