MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19430122 Matthijs Vermeulen aan Frank Onnen

Matthijs Vermeulen

aan

Frank Onnen

Louveciennes, 22 januari 1943

Louveciennes (S et O) 22 Januari 1943

Zeer Geachte Heer Onnen,

Prettig, dat er tusschen U en Josquin een sympathisch contact heeft plaats gevonden. (Het is wederkeerig.) In vele opzichten is hij mijn alter ego; d.w.z. zooals ik op zijn leeftijd had willen zijn. Een deuxième édition, revue et corrigée. Een karakter als het zijne zou het kunstenaarsgilde versierd en verrijkt hebben, maar nimmer heb ik hem kunnen overhalen tot ernstig, taai werken, en nu pas ontdekt hij de muziek. Nu de oorzaak van dit briefje. Zondagavond, voor 't eerst sinds zij gefotografeerd werd, de cello-partij doorbladerend, viel mijn eerste blik op een fout die mij enorm geërgerd heeft. Wilt u haar corrigeeren? Op pagina 7 moet de laatste a der laatste maat een herstellingsteeken hebben.

Merkwaardig, zoo weinig ik van u wist en eigenlijk weet. Wilt u Uw vader bij gelegenheid zeggen hoe bijzonder het mij verheugt te zien dat de fakkel en de vlam van de eene generatie wordt overgereikt aan de andere? Het doet me leed te moeten denken dat onder de vele brieven waarop ik indertijd niet geantwoord heb, misschien een woord was van hem!

De rest heeft geen haast.

Met veel hartelijks, gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

[het tiksel van de transcriptie is verloren gegaan]

verblijfplaats origineel onbekend