MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19410719 Anny Vermeulen-van Hengst en Matthijs Vermeulen aan Marie van der Meulen

Anny en Matthijs Vermeulen, Josquin, Donald en Anny Van der Meulen

aan

Marie van der Meulen

Louveciennes, 19 juli 1941

Louveciennes (S&O)

2 Rue de l'Etang

19 Juli 1941

Lieve Marie, Met héél veel vreugde ontvingen we je brief vanmorgen, het eerste levensteeken van je sinds zoo lang! Gelukkig dat je nog tot de levenden behoort, lieve kind, met al je verdriet en het moeilijke leven dat je leidde en je uitgemergelde lichaam heb ik heel dikwijls gedacht: als ze er maar niet aan bezwijkt, in dien vreeselijk-barren winter. Natuurlijk wachtten wij op een berichtje van jouw kant eerst; schrijven op goed geluk af zonder te weten of je nog leefde of waar je zat daar hadden we geen plezier in. Nu denken we met dankbaarheid aan het feit dat je rustig op een eigen kamertje zit en er langzamerhand weer bovenop kunt komen. Het heimwee naar 't oude huis aan den overkant is wel groot en zwaar voor je, je kunt het echter nog zien en dat zal wel je idee geweest zijn toen je je kamertje huurde, is 't niet? Hier is alles wel zooals de Diepenbrock's je verteld hebben. Roland zit in Saksen en schrijft ons opgewekt, heeft een uitstekende moraal en werkt hard met plezier. Hij verlangt natuurlijk terug te komen maar maakt zich den tijd ten nutte door alles wat hij te doen krijgt goed te leeren. Hij is in 't landbouwvak gegaan en dat bevalt hem uitstekend. Voor de toekomst is dat ook het beste. Hij zond ons een kiekje met kameraden, waarop hij uitstekend en gezond uitziet. – En ja, het allerprachtigste is Thijs met z'n vierde symphonie! Wie had dat denken kunnen! Op 1 Juli 1940 begonnen, op 3 April 1941 beëindigd. En de copie der partituur is voor 't eind v. d. maand af. Daarna moet hij wat anders weer componeeren. Hij is uiterlijk heel erg veranderd zooals je uit een bijgevoegde kiek ziet (tenminste als ik die hierbij in kan sluiten) doch is gezond. We zijn allen gezond, hoor. lk ben ook erg vermagerd maar volgens Anny staat me dat beter!! "Tu es très bien comme ça, Fofo" zegt ze. Josquin werkt als een ezel, allerlei soort van werkjes, Donald zooveel hij kan naast zijn school. Hij kreeg weer 3 x z'n "tableau d'honneur" en zal dus wel weer zonder examen overgaan zooals altijd, behalve misschien voor wiskunde een klein her-examen in October, maar dat is nog niet zeker. Van de twee jongens is hij de vetste nog hoewel ook vermagerd. Doch ze krijgen op 't Lycée kaas-beschuitjes hetgeen een waardevolle bij-voeding is. Anny helpt me nog steeds enorm thuis, maar wil toch het klooster-leven over eenigen tijd. Geen carmeliet echter, hoogstwaarschijnlijk bij de Augustinen waartoe haar marraine ook behoort. Ze blijft echter nog wel zoo lang bij ons tot er een beetje meer licht in onzen toestand komt. We wonen nog in dit huis omdat we geen geld hebben ergens anders heen te verhuizen en men ons er ook niet uit kan zetten voorloopig. Alleen dit huis in orde houden zou ik niet kunnen. Met onze verminderde krachten is 't toch alle dagen al moeilijk om niet te zeggen ondoenlijk de boel schoon te houden. Dus hoop ik maar dat Anny niet al te spoedig in een klooster gaat! En aangezien de Augustinen oude mannen en vrouwen verplegen kon ze zich verbeelden dat Thijs en ik vast een voor-oefening zijn!!! Maar, mensch, ik ben nog zoo vlug als toen ik op school zat, hoor! Mijn oogen echter zijn voor dicht-bij werk: lezen, naaien, verstellen, schrijven, niet meer de oude! In de verte zie ik héél scherp. Onder 't schrijven ga ik onwillekeurig te dicht op 't blad en dan vloeit alles in elkaar! – Heb je een paar plantjes te verzorgen op je kamer? Een geranium of zelfs een roos misschien? Hier zijn de rozen zóó prachtig en overvloedig geweest hoewel ik er niets aan gedaan had van 't voorjaar. Toen de lelietjes en de seringen bloeiden dacht ik nog aan Moeder en jou! Ik ben blij dat indertijd mijn neef Moeder die kleine vreugde verschafte. Dank je wel, hoor, lieve kind, voor al die moeite en zorgen met de rommel, ik had alles al opgegeven, dat zou me niets verwonderd hebben in dien tijd. Ik hoop 't je te vergelden op een of andere manier! Ook dank voor het berichtje. Hij had een te hooge bloeddruk, 57 jaar is niet oud. Ik zal zijn weduwe naar van Es & van Ommeren schijven, want misschien is ze wel niet in het huis gebleven. – Anny's vriendin is met haar drie kinderen weer naar Amerika overgestoken einde Maart en blijft daar tot alles weer vrede is. En dan zit Anny al in een klooster hoogstwaarschijnlijk…

Ja, de meisjes Diepenbrock zijn allerliefst voor ons. Théa had me al via 't Roode Kruis in Genève geschreven, dat duurde maanden. Ze is nu recensent voor de N. Rotterdamsche Crt. voor de concerten in Amsterdam. Zij helpen Thijs en ons af en toe met geld.

Marie, heb je nog wat aan die kleeren gehad die ik je stuurde? Nu met de penurie van stoffen zal menig blousje, japon of rok je van pas komen! Ik hoop maar dat je niets weggedaan hebt of toch? De chandails kan je uitrafelen, de wol oprollen en gebruiken om te stoppen of er andere dingen van maken. Wij, Anny en ik, denken er nog wel aan als we zoo niets meer hier krijgen kunnen en hopen dus vooral dat je alles gehouden hebt om er voordeel van te trekken. Doch noch jij noch ik konden voorzien dat al die oude prullen nog zooveel waarde zouden krijgen. – Van de katten is alleen nog maar de zwarte moeder-kat Bizoutie of Mémère over. Boulico is verleden jaar October verdwenen een poos nadat de gestreepte dood was. En Kiki is onlangs pas getrepasseerd. De kleine zwarte is verleden jaar Mei al doodgegaan. Bizoutie zorgt voor zich zelf, we kunnen ze niets geven natuurlijk. – Ik omhels je heel veel malen, lieve kind, en hoop dat je ook weer terugschrijft desnoods een briefkaart! Dag! je Anny

Lieve Marie ik schrijf je wel over twee of drie weken als de copie mijner symphonie af is. Ik heb nog een veertig bladzijden. De winter is hard geweest, maar ik heb kunnen werken tot mijn tevredenheid. Ik heb één leerling. De jongens hebben kranig bijgedragen in de broodwinning door het transporteeren van hout, steenkolen en andere vervoerbare koopwaren. Zij hadden zich eerst een wagen moeten fabriceeren. Zij zullen met voldoening, en zelfs met trots, op dien tijd kunnen terugblikken. Dus tot later, beste zusje. Houd je goed, zooals men vroeger zei, zonder erbij te denken wat die woorden kunnen beteekenen. Hartelijk omhelsd van je broer Matthijs. –

Chère Marie je t'envoie mon bonjour, mes prières et je t'embrasse – Josquin – Très chère Marie, je suis très heureuse d'avoir enfin de tes nouvelles et te souhaite bonne chance pour l'avenir. Bons baisers – Donald –

Kiekjes mogen alleen in paspoort-formaat gezonden worden, ik kan ze je helaas dus niet zenden! Heb je onze groep van 10 Maart 1940 nog? Sinds zagen we Roland niet terug nog, dat is ook lang. Hij is volgens z'n kiek breeder en dikker. Ik ben veel slanker dan Anny, stel je voor, haar ceinture-corsetje is mij nog een handbreed te wijd. Donald is net zoo lang als Josquin nu en z'n haren zijn bijna zwart, met z'n blauwe oogen staat dat heel goed! Thijs' gezicht is lang en smal geworden, haren veel grijzer en hij staat veel gebogener. Ik lijk gegroeid naast hem. Zoo kan je je een idee vormen. Anny altijd mooi en netjes op haar kleeding, net als jij.

Chère Marie, Comme vous voyez tout va toujours bien, grâce à Dieu. Je suis très contente que vous soyez bien. Est-ce que vous allez quelques fois vous promener? et des fleurs en avez-vous pour orner votre gentille chambre? Chez nous les rosiers ont magnifiquement fleuri. Je vous embrasse bien bon courage Anny.

Aan Roland is juist pas weer een kaart weg, ik zal hem de volgende maal je groeten doen, hij ook zal blij zijn te hooren dat je het goed maakt –

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA