MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390430 Matthijs Vermeulen aan Iskar Aribo

Matthijs Vermeulen

aan

Iskar Aribo

Louveciennes, 30 april 1939

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

30 April 1939

Zeer Geachte Heer Aribo,

Van 't eerste vrije uur dat ik heb sinds Donderdag profiteer ik om U te zeggen hoe het mij gespeten heeft het concert niet te kunnen bijwonen waar met U aan de piano mijn sonate ging voor violoncel.1 Doch er was niets aan te doen. Hijman had kunnen getuigen dat het de tweede maal was dat me dit overkomt. Na mijn ganschen dag van Donderdag doorgebracht te hebben voor mijn schrijftafel, heb ik er geduldig ook den avond gepasseerd. Zooals Kloos zei: "Het leven is geen morgenspel..." Niet eens een avondspel!

Ik hoop de gelegenheid te hervinden, liever vroeg dan laat, om U te hooren "als de auteur erbij mag zijn". Aanvaard ondertusschen mijn warme en oprechte erkentelijkheid voor de moeite welke U zich gegeven hebt voor een werk "qui n'est pas de tout repos" en zonder dat het mij vergund was U het genoegen te doen er getuige van te zijn.

Met hartelijke groeten, eveneens van mijn vrouw,

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Wel aanwezig bij het concert van 27 april waren Vermeulens vrouw Anny en hun zoons Roland en Donald.