MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19210703 Matthijs Vermeulen aan Jan en Nini van Krimpen

Matthijs Vermeulen

aan

Jan en Nini van Krimpen

 

Amsterdam, 3 juli 1921

 

Amsterdam

Zondagavond

3 Juli 1921

Valeriusstraat 157huis

Beste Jan en Nini,

Zaterdag 25 Juni zijn wij uit den Lepel vertrokken, den sleutel achter latende bij Jan Westbroek. Wanneer Anny deze week niet wat ongesteld was geweest door de vermoeienissen der verhuizing, had je al eer bericht gehad.

Wij hebben sommige dingen in de woning achter gelaten zooals een omwasch-bak, een keukenlampje, een waschtobbe, aluminium pollepel, twee ijzeren matjes, een waterketel, groote flesch inkt, halve flesch sla-olie, portie hout, kleine portie eierkolen, lange stoffer, korte stoffer met blik, zoo goed als nieuwe dweil, groene steenen wat wij je in ruil aanbieden voor sommige versleten, of gebroken dingen en één spoorloos verdwenen ding: zwarte ijzeren pan. Ik vermeld het ook omdat het wel prettig zal zijn, dat die zeer bruikbare dingen daar inderdaad gevonden kunnen worden.

Het deed me genoegen van Jobs te hooren, dat jullie voelen voor de overdracht – ruil, der keet. Ik hoop dat Greshoff geen bezwaren heeft.

De piano, die zich nog in de keet bevindt, is verkocht aan den heer Mr J.G.C. Schook te Hilversum. Tot mijn spijt kon het instrument pas omstreeks Augustus worden afgehaald. Mr Schook heeft een door mij geteekend bewijs van den verkoop. Wil je mij het genoegen doen hem bij de verhuizing ter wille te zijn. Enkele sarongs, welke nog in de keet hangen kom ik, als ik uit Frankrijk terug ben, zelf nog even aan-halen. Ik weet den tijd nog niet.

Wij hebben er prettig gewoond en zijn juist op tijd weg gegaan. In het pittoreske laantje, dat men àf keek vanuit de keet, en dat de vorige week een naam gekregen heeft (Binckhorstlaan!) worden op 't oogenblik huisjes gebouwd. Het pad, dat je bekostigd hebt, is geruïneerd. Voor mijn gevoel was die rommel een schennis van eigendomsrecht. Ik was gehecht aan het laantje met die berkjes en struweel.

Wij vertrekken, Anny en ik, Dinsdag 5 Juli. De kinderen blijven hier tot wij een woning gevonden hebben. Zij maken het zeer goed. De kleine Roland Matthijs, die 7 maanden is, weegt ruim 19 pond. Enneke, die 22 is, weegt 24 pond. Ik ben nog beter-varend.

De sleutel der keet gewordt je midden der week per postpakket. Ik zelf hoop je in je vacantie nog even te zien in de Rading.

Hartelijke groeten van ons beiden

Uw

Matthijs Vermeulen

 

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum