MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19200531 Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

Maartensdijk, 31 mei 1920

Maartensdijk. 31 Mei. 1920 183 Dorpstraat bij G. Meerding.

Beste Hilde en Evert, Nog vrij onverwacht kregen wij verleden Zaterdag voor Pinksteren een telegram van Pijper dat hij kamers had voor ons, Zondag bezichtigden wij ze en Donderdag siedelten we om. 't Huis is een gewezen boerderij, de baas is timmerman die nu ook een houten gevaarte voor Thijs zal timmeren heel achter in den tuin in d'eenzaamheid. In huis hebben wij een vrij groote kamer en 2 kleine. Op 't oogenblik is 't zoo op 't oog voor ons wel uit te houden vooral nu Thijs heelemaal apart en rustig kan werken. Wij houden ons zéér aanbevolen voor een bericht van bezoek! Over Hilversum is een vrij goede verbinding. Wil ons alsjeblieft ook Mevrouw Wilmink's volledig adres geven voor ons bedanken van al haar moeite!

Prof. Roland Holst had plan je te schrijven. Sprak je hem reeds? – Alles is zoo vlug gegaan dat ik geen gelegenheid meer vond in stad te komen en jullie te groeten. Doch we zien jullie wel hier? Op de fiets b.v. een mooie tocht. – Hartelijke groeten ook van Thijs aan jullie allemaal.

Anny

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut