MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19190721 Matthijs Vermeulen en Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert Cornelis

Matthijs en Anny Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Watergraafsmeer, 21 juli 1919

Wgr'smr 21 Juli 1919

Linnaeuskade 14 huis

Beste Evert,

Ik heb gemerkt dat de noteering van de beginmaten der finale niet mijn bedoeling weergeeft. De volgende noteering is juister:

[notenvoorbeeld, zie handschrift]

De rust in de rechterhand wordt dus [32ste rust]. Tijdmaat blijft 126. De groep komt zeven-maal voor en zou aldus gewijzigd meer of minder rubato genomen kunnen worden met a tempo bij het inzetten der violoncel. Vindt zoo ook juister corrigeer 't dan in dezen zin, als gij wilt.

Ik denk met buitengewoon genoegen terug aan onze vriendschappelijke en hartelijke toenadering der laatste dagen; ik voel ze tenminste als zoodanig. Anny opperde straks het plan om, als je met de jonge Evert en Hilda in de vacantie nog wandelingen maakt (± 12 K.M.!), er eene gezamelijk te doen. Zoudt je er lust in hebben? Wij loopen gaarne en vlot. Anny bedankt je bovendien nog voor je zeer gewaardeerde hulpvaardigheid. Je vergeet de kaarten niet voor Donderdag?

Met hartelijke groeten van ons beiden aan je vrouw.

Je toegenegen

Matthijs V.

[in het handschrift van Anny Vermeulen-van Hengst:]

Jullie rozen zijn nog prachtig en hebben me werkelijk ontzettend veel plezier gedaan!

Tot Donderdag.

Anny.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut