MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19190113 Anny Vermeulen-van Hengst aan Berthe Seroen

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Berthe Seroen

La Celle Saint-Cloud, 13 januari 1919

Maandag 13 Januari 1919.

Lieve Mevrouw Seroen,

Uwe vertolking van "La Veille" is onvergetelijk!

Wat het voor ons hart beteekent, de eenige compositie van Thijs die tot nog toe ten gehoore gebracht werd, op zoo'n pénétrant-ontroerende wijze door U vertolkt te hooren, is niet in woorden te zeggen.

Uwe, U zeer toegenegene

Anny Vermeulen-van Hengst.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut