MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19180916 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Amsterdam, 16 september 1918

Amsterdam Maandagmorgen

16 Sept 1918

Beste Cornelis,

Dank voor je briefje van heden. Hierbij gaat de sonate, mét cello-stem. Voor zoover ik kon zien is alles zonder schrijffouten. Ik copieerde zelf. Als je er wat genoegen van beleefde zou me dat een heel groote voldoening zijn. Op een uitvoering in het openbaar ben ik niet gesteld, weet je wel. Wanneer je ze wilde spelen voor een paar menschen, bij wie mijn vrouw, en je laat mij een repetitie bijwonen, dan ben ik al erg tevreden. Maar het meeste genoegen zal me doen als je je in je binnenste kunt interesseeren voor deze muziek. Hoop spoedig wat van je te hooren.

Hartelijke groeten

tt

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut