MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19141014 Matthijs Vermeulen aan Henri Wiessing

Matthijs Vermeulen

aan

Henri Wiessing

Amsterdam, 14 oktober 1914

Amsterdam Woensdagavond

14 October 1914

Hooggeachte Heer Wiessing,

Tot mijn spijt slaagde ik er niet in om het artikel van Rolland, dat mij niet erg toespreekt, op de gunstige plaatsen te vertalen. In Rolland zelf schijnt een rassenoorlog te woeden, want hij beschikt niet meer (me dacht reeds in zijn brief aan Hauptmann dit op te merken) over de vroegeren klaarte en vastheid; aangenomen dat hij den Duitschen index niet vreest. Ik hoop echter dat ik 't U tijdig terugstuur.

Bij gaand scriptuur ontving ik gisteravond. Ik twijfel er niet aan of verschillende medewerkers zullen U verrassen met het curiosum. Doch dan wensch ik ook van het feest te zijn.

Met vriendelijke groeten

Uw Dw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum