MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Parijsche Auspiciën I-X - DGA - 1946

In het voorjaar van 1946 werd er via A. Roland Holst het eerste contact gelegd tussen Rients Dijkstra, directeur van De Groene Amsterdammer en Matthijs Vermeulen, toen nog woonachtig te Louveciennes. Al gauw kwam men overeen dat Vermeulen weer voor het weekblad zou gaan schrijven. Hij startte zijn bijdragen vanuit Parijs onder de titel 'Parijsche Auspiciën’. Dit document is het klad dat hij steeds ter lezing opstuurde aan Thea Diepenbrock.  Op 22 juni 1946 verscheen de eerste van wat tien afleveringen zouden gaan worden.