MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19561113 A. van Vugt aan Matthijs Vermeulen

    A. van Vugt aan Matthijs Vermeulen Nijverdal, 13 november 1956 Nijverdal, 13 Nov. '56. Zeer geachte Heer van der Meulen, Gaarne zou ik Uw aandacht willen vragen voor het volg

  2. 19561116 Matthijs Vermeulen aan A. van Vugt

    Matthijs Vermeulen aan A. van Vugt Laren, 16 november 1956 Laren (N.H.) Drift 31 16 Nov. 1956 Zeer Geachte Heer Van Vugt, De omstandigheid dat onze verhuizing nog niet

  3. 19670201 A. van Vugt aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

    A. van Vugt aan Thea Vermeulen-Diepenbrock Nijverdal, 1 februari 1967 Nijverdal, 1 Februari 1967 Zeer geachte Mevrouw Vermeulen-Diepenbrock, Bijgaand zend ik U een fotocopie