MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19630501 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W Y. Scholten - concept

    Matthijs Vermeulen aan Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Y. Scholten) Laren, begin mei 1963 Uwe Excellentie moge deze uiting van diepe erkentelijkheid in on