MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19630228 Matthijs Vermeulen aan GeNeCo Karel Mengelberg -concept

    Matthijs Vermeulen aan Genootschap Nederlandse Componisten (Karel Mengelberg) Laren, eind februari 1963 Hooggeachte Heer Mengelberg, Het was voor mij en de mijnen een grote verh