MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19550225 Matthijs Vermeulen aan Maatschappij der Nederlandse Letterkunde-concept

    Matthijs Vermeulen aan Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Amsterdam, 25 februari 1955 25 Febr 1955 Op Uw schrijven van 21 dezer diene het volgende antwoord. Sedert