MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

  1. 19510518 Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus' J.J. van Loghem - concept

    Matthijs Vermeulen aan J.J. van Loghem Amsterdam, ± 18 mei 1951 Hooggeachte Professor, Dinsdagmorgen, zodra ik Uw brief gelezen had, en geassimileerd, ben ik aan 't werk gegaan

  2. 19510628 Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus' J.J. van Loghem - concept

    Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmij (J.J. van Loghem) 28? juni 1951 U is niet boos, hoop ik, over het uitblijven van een antwoord op uw laatste brief. Het Fest

  3. 19510608 Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus' J.J. van Loghem - concept

    Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmij J.J. van Loghem Amsterdam, 8 juni 1951 8 Juni 1951 Hooggeachte Professor, Hiernevens ontvangt U de finale redactie va