MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19550216 Bart van Kasteel aan Matthijs Vermeulen

    Bart van Kasteel aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 16 februari 1955 Amsterdam, 16 Februari 1955. Zeer geachte Heer Vermeulen, In een door mij te bouwen kerk, moet van een ze

  2. 19550225 Matthijs Vermeulen aan Bart van Kasteel-concept

    Matthijs Vermeulen aan Bart van Kasteel Amsterdam, 25 februari 1955 25 Febr 55 Op het vraagstuk dat U mij voorlegt in uw schrijven van 16 dez. kan niet met een onveranderlij