MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19630220 Matthijs Vermeulen aan Ada van Gilse-Hooijer-concept

    Matthijs Vermeulen aan Ada van Gilse-Hooijer Laren, ± 20 februari 1963 Zeer Geachte Mevrouw van Gilse Nog dikwijls denk ik aan die mooie zomerse mei-morgen van 1939, toen ik op

  2. 19630204 Ada van Gilse-Hooijer aan Matthijs Vermeulen

    Ada van Gilse-Hooijer aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 4 februari 1963 Maandag 4 Febr Geachte Heer Vermeulen Mag ik u hierbij ook gelukwensen met uw verjaardag en met de uit