MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19160902 Matthijs Vermeulen aan Henri Borel

    Matthijs Vermeulen aan Henri Borel Amsterdam, 2 september 1916 Amsterdam, 2 September 1916 ZeerGeachte Heer Borel, Daar onze Haagsche Redactie uitgebreid is en zoo geconcentr

  2. 19151215 Matthijs Vermeulen aan Henri Borel

    Matthijs Vermeulen aan Henri Borel Amsterdam, 15 december 1915 Amsterdam, 15 Dec 1915 Zeer Waarde Heer Borel, Ik zou de noodzakelijkheid van Uw briefje, dat mij dezen morgen