MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19490101 Matthijs Vermeulen aan Soc. De Koepel A. Pitlo - concept

    Matthijs Vermeulen aan Sociƫteit De Koepel (vz. A. Pitlo) Amsterdam, 1 januari 1949 Hooggeachte Professor, Hoewel ik, gedwongen door de omstandigheden, slechts uiterst zelden ge