MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

 1. 19600426 Jan Odé aan Matthijs Vermeulen

  Jan Odé aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 26 april 1960 Amsterdam-Z., 26 april 1960 Zeer geachte heer Vermeulen, Het bestuur van het Cultuurfonds Buma heeft met genoegen geho

 2. 19630220 Matthijs Vermeulen aan Jan Odé - concept

  Matthijs Vermeulen aan Jan Odé Laren, ± 20 februari 1963 Zeer Geachte Heer Odé, Al hopend dat deze woorden u bereiken in volmaakt goede gezondheid, en met onze beste wensen tege

 3. 19600428 Matthijs Vermeulen aan Jan Odé - concept

  Matthijs Vermeulen aan Jan Odé Laren, 28 april 1960 28 apr 1960 Zeer Geachte Heer Odé Uw schrijven van 26-IV, waarin U mij meldt dat het Cultuurfonds van Buma f 5

 4. 19600501 Jan Odé aan Matthijs Vermeulen

  Jan Odé aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 1 mei 1960 A'dam-Z. A. Dürerstr 40 1 mei 1960. zeer geachte Heer Vermeulen, Voor Uw schrijven van 28 april dank ik