MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19471227 Lou Lichtveld aan Matthijs Vermeulen

    Lou Lichtveld aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 27 december 1947 27 – Dec – 47. Zeer geachte Heer Vermeulen, Zo-even beëindigde ik de lezing van Uw "Avontuur van den Geest".

  2. 19480101 Matthijs Vermeulen aan Lou Lichtveld-concept

    Matthijs Vermeulen aan Lou Lichtveld Amsterdam, begin januari 1948 Zeer Geachte heer Lichtveld, Uw briefje van Zaterdag, en het geschenk van uw boek, zijn een groote verrassing