MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

 1. 19590225 Matthijs Vermeulen aan Donemus E. van Es

  Matthijs Vermeulen aan Donemus (E. van Es) Laren, 25 februari 1959 Laren (N.H.) Drift 45 25 febr. 1959 Zeer Geachte Mejuffrouw van Es Ik denk dat U mij de titel-pagina

 2. 19590226 Donemus E. van Es aan Matthijs Vermeulen

  Donemus (E. van Es) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 26 februari 1959 26 Februari 1959. Zeer geachte Heer Vermeulen, Wij ontvingen Uw brief van 23 dezer en hebben van de div

 3. 19590826 Matthijs Vermeulen aan Donemus E. van Es

  Matthijs Vermeulen aan Donemus (E. van Es) Laren, 26 augustus 1959 Laren (N.H.) Drift 45 26 aug. 1959 Zeer Geachte Mejuffrouw Van Es, Ik vind het geval zeer spijtig voo

 4. 19590223 Matthijs Vermeulen aan Donemus E. van Es -briefenconcept

  Matthijs Vermeulen aan Donemus (E. van Es) Laren, 23 februari 1959 Laren (N.H.) Drift 45 23 febr 1959. Zeer Geachte Mejuffrouw van Es, Toen ik vorige week het manuscrip

 5. 19591102 Matthijs Vermeulen aan Donemus E. van Es

  Matthijs Vermeulen aan Donemus (E. van Es) Laren, 2 november 1959 Laren (N.H.) Drift 45 2 nov. 1959 Zeer Geachte Mejuffrouw van Es Zoudt U de goedheid willen hebben mij

 6. 19590514 Matthijs Vermeulen aan Donemus E. van Es

  Matthijs Vermeulen aan Donemus (E. van Es) Laren, 14 mei 1959 Laren (N.H.) Drift 45 14 mei 1959 Zeer Geachte Mejuffrouw van Es IkBij deze verzend ik U de gecorrigeerde

 7. 19590219 Donemus E. van Es aan Matthijs Vermeulen

  Donemus (E. van Es) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 19 februari 1959 19 Februari 1959. Zeer geachte Heer Vermeulen, Op 18 Februari j.l. zonden wij 3 partituren van Uw "6de

 8. 19581201 Matthijs Vermeulen aan Donemus E. van Es -briefenconcept

  Matthijs Vermeulen aan Donemus (A. van Es) Laren, 1 december 1958 Laren (N.H.) Drift 45 1-12-58 Zeer Geachte Mejuffrouw Van Es, Gaarne zou ik van bijgaande pagina's zo

 9. 19581209 Donemus E. van Es aan Matthijs Vermeulen

  Donemus (E. van Es) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 9 december 1958 9 December 1958. Zeer geachte Heer Vermeulen, Per separate post hebben wij U 4 pagina's manuscript toege

 10. 19590820 Matthijs Vermeulen aan Donemus E. van Es

  Matthijs Vermeulen aan Donemus (E. van Es) Laren, 20 augustus 1959 Laren (N.H.) Drift 45 20 aug 1959 Zeer Geachte Mejuffrouw Van Es, Gisteren zond ik U de rest der geco