MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Search narrowed by

Narrow Search

 1. 19470130 Matthijs Vermeulen aan H. Vincent-Noomen

  Matthijs Vermeulen aan H. Vincent-Noomen Amsterdam, 30 januari 1947 Amsterdam 30 Januari 1947 Beste Hans, Het zal je wel verwonderd hebben, dat juist in de week, toen ik je p

 2. 19490401 Matthijs Vermeulen aan Victor van Vriesland

  Matthijs Vermeulen aan Victor van Vriesland Amsterdam, 1 april 1949 Amsterdam Heerengracht 330 1 April 1949 Beste Vic, Het is een schandaal, waarvoor ik een molensteen

 3. 19480917 Matthijs Vermeulen aan Victor van Vriesland

  Matthijs Vermeulen aan Victor van Vriesland Amsterdam, 17 september 1948 Amsterdam Heerengracht 330 17 Sept. 1948 Zeer Geachte Heer Van Vriesland, Daar het manuscript v

 4. 19490101 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen - concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 1 januari 1949 Zeer Geachte Heer Von Eugen, Uw veronderstelling dat ik op Uw "zondenregister" van het vorig jaar geboekt zou

 5. 19490101 Matthijs Vermeulen aan Soc. De Koepel A. Pitlo - concept

  Matthijs Vermeulen aan Sociëteit De Koepel (vz. A. Pitlo) Amsterdam, 1 januari 1949 Hooggeachte Professor, Hoewel ik, gedwongen door de omstandigheden, slechts uiterst zelden ge

 6. 19490101 Matthijs Vermeulen aan Soc. De Koepel A.L. Sötemann - concept

  Matthijs Vermeulen aan Sociëteit De Koepel (A.L. Sötemann) Amsterdam, 1 januari 1949 Zeer Geachte Heer, Met verzoek om verontschuldiging voor de vertraging waarmee U dit antwoor

 7. 19420302 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

  Matthijs Vermeulen aan Consulaat-Generaal der Nederlanden Louveciennes, 2 maart 1942 Louveciennes (S et O) 2 Rue de l'Etang 2 Maart 1942 Hooggeachte Heeren, Tot haar gr

 8. 19411023 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

  Matthijs Vermeulen aan Consulaat-Generaal der Nederlanden (J.H. Laatsman) Louveciennes, 23 oktober 1941 Louveciennes (S et 0) 2 Rue de l'Etang 23 october 1941 Zeer Geachte

 9. 19420408 Anny Vermeulen-van Hengst aan Consulaat

  Anny Vermeulen-van Hengst aan Consulaat-Generaal der Nederlanden Louveciennes, 8 april 1942 8 April 1942 Zeer geacht en bemind Consulaat! Ofschoon Vader Cats zei: wie zich vo

 10. 19440601 Matthijs Vermeulen aan Consulaat

  Matthijs Vermeulen aan Consulaat-Generaal der Nederlanden (G.C. Ansoul) Louveciennes, 1 juni 1944 Louveciennes 1 Juni 1944 Hooggeachte Heer Ansoul Van de terugzending der sch