Curriculum vitae ten behoeve van de uitvoering van de Zesde symfonie - 1959

Curriculum geschreven ten behoeve van het programmaboek bij de première van de Zesde symfonie op 25 november 1959 door het Utrechts Orkest olv Paul Hupperts.

Matthijs Vermeulen, geboren 1888 te Helmond, maakte zijn muziek-studies op het Amst. Conserv. bij Daniel de Lange en vervolgens bij Alphons Diepenbrock. Vanaf 1909 tot 1919 was hij criticus van verschillende dagbladen en tijdschriften, waar hij met energie ijverde voor een radicale heroriëntering van de nederlandse muziekopvattingen. Toen alle resultaten van zijn pogingen negatief bleken, is hij naar Parijs vertrokken. Na de tweede wereldoorlog keerde hij terug naar Amsterdam om zijn onderbroken taak gedurende tien jaren te hervatten. Het heeft hem grote voldoening verschaft actief te kunnen bijdragen tot de opkoming van E. v.B. Daarna, niets te verdedigen vindend in een hoe langer geautomatiseerd en retrospectief muziekbedrijf, heeft hij zijn ambt van criticus wederom neergelegd.
Hij componeerde o.a. 6 symphonieën, liederen en kamermuziek. Van zijn geschriften verschenen "De 2 M", Klankbord, De ene Grondtoon, "De muziek dat wonder", een psychoanalytische muziekgeschiedenis Princiepen der Europe[e]sche muziek, en Het Avontuur van de G (eveneens gepubliceerd in het Frans) een rationalistisch-methodisch onderzoek naar de zin van het leven en van de mens.