Curriculum vitae - 21 november 1951

21 nov 1951

Matthijs Vermeulen, Geboren 1888 te Helmond. Leerling van Daniël de Lange en Alphons Diepenbrock. Van 1909 tot 1920 muziek-criticus. Van 1926 tot 1940 Parijsch correspondent voor het Soerabaiasch Handelsblad. Vanaf 1946 wederom muziek-criticus. Componeerde vijf symphonieën, een orkestrale begeleiding bij De Vliegende Hollander van M. Nijhoff, liederen en werken voor solo-instrumenten. Schreef De twee muzieken, Klankbord, De ene grondtoon, Princiepen der Europese Muziek; Het Avontuur van de Geest.