19630105 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 5 januari 1963

Bergen N.H. −

5-i-'63 –

Zaterdag –

Beste Thijs –

Ziehier mijn bescheiden jaarlijksche contributie aan het leven onder jullie dak – ik wikkel het in een warme deken van mijn allerbeste wenschen voor het pasbegonnen jaar – en als voorlopige hulde voor je a.s. ¾ eeuwigheid! − je bent mij een leven lang altijd net voor geweest. –

Johanna schreef mij over de avond van jouw muziek, die dan in A'dam zal worden gegeven. − Ik hoop daar ook tegenwoordig te kunnen zijn. –

− Ik zit hier – door de gebrekkige bouw van mijn huisje – in wintersnood, vandaar dit haastig episteltje. –

Heel veel hartelijks voor jullie 3-en –

en een hand

van

je

Jany