19610815 redactie Delta N. Stamer aan Matthijs Vermeulen

redactie Delta (N. Stamer)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 15 augustus 1961

15 augustus 1961

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Hierbij zend ik U de copie van Uw artikel over de Zesde Symfonie in de Engelse vertaling. Wilt U zo vriendelijk zijn mij dit exemplaar met Uw eventuele op- of aanmerkingen zo spoedig mogelijk terug te sturen?

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om U te herinneren aan het curriculum vitae en de lijst van werken van U, beschikbaar op plaat of in partituur, waar ik U onlangs om gevraagd heb.

Met de meeste hoogachting,

STICHTING INTERNATIONALE UITGAVE DELTA

N. Stamer

redactie-secretaresse

Bijlage.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA