19600106 Matthijs Vermeulen aan G. van Linden van den Heuvel-briefenconcept

Matthijs Vermeulen

aan

G. van Linden van den Heuvel

Laren, 6 januari 1960

Laren (N.H.)

Drift 45

6 jan. 1960

Zeer Geachte Mevrouw v. Linden-v.d. Heuvel,

Veel dank, en diep uit het hart, voor uw brief van 24-12-59, na het horen van mijn 6e symphonie.

Begrijpen hoeft niet. Er is iets wat in alle zaken het begrip te boven gaat: het spontane inzicht.

Elke mijner symphonieën is gecomponeerd voor "de goede zaak". Degenen die "de goede zaak" niet aanhangen, hebben steeds consequent gereageerd. Ik ben blij dat nu ook de aanhangers van "de goede zaak" het beginnen te bemerken.

Hoe zou ik kunnen componeren, schrijven, denken, voelen en zelfs leven, als er geen goede zaak was?

Uw anecdote over Van Beinum is merkwaardig. In welk jaar speelde dat zich af? Het verwondert mij niet.

Uw betiteling aanvaard ik met genoegen!

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

alleen in fotokopie bewaard gebleven

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA