19591111 Matthijs Vermeulen aan Paul Hupperts-concept

Matthijs Vermeulen

aan

Paul Hupperts

Laren, 11 november 1959

11 nov.

Zeer Geachte Heer Hupperts,

In mijn manuscript van de 6de had ik door verstrooidheid enkele schrijffouten laten staan die nog voorkomen in de eerste exemplaren welke Donemus gepubliceerd heeft.

Daarna heb ik ze verbeterd en Donemus gaf mij de verzekering dat U een gecorrigeerde partituur hebt ontvangen.

Eén fout echter, en storend, is in die gecorrigeerde partituur toch nog overgebleven, zoals ik vandaag tot mijn schrik bemerk.

Zij betreft de tweede maat van de Solo voor alt-saxo op pag 131 die moet luiden

[muziekfragment]

Ik ontdekte in extremis nog een andere fout, waarvan ik alleen schuld heb.

In de laatste maat der fagotten van pag 37 moet de a een as zijn.

In de partijen staat alles goed. En van de rest is alles safe.

Maar ik zou absoluut zeker willen zijn dat Donemus U een gecorrigeerde partituur gezonden heeft.

En langzamerhand begin ik te hunkeren naar een kwartiertje contact met U! Het zou me verluchten en verlichten. Ontving U mijn brief van 28 oct?

Met hartelijke groeten en

Hoogachting

M.V.

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA