19591028 Matthijs Vermeulen aan Paul Hupperts-concept

Matthijs Vermeulen

aan

Paul Hupperts

Laren, 28 oktober 1959

28 oct 1959

Zeer Geachte Heer Hupperts,

Toen De Molenaar mij in Augustus mededeelde dat U voornemens had om mijn 6de symphonie uit te voeren, zat ik midden in een tamelijk grote compositie die mij belette om aan iets anders te denken (dat is een echte kwaal bij mij) en mij o.a. verhinderde om U direct te zeggen of te schrijven, hoezeer Uw plannen mij verblijdden, omdat zij een lichtje brachten in de uitzichtsloosheid die na Van Beinum's dood mij alle kijk op enige toekomst versperde. Ik wist wel dat de Van Beinum der laatste jaren niet veel werkelijkheid meer vertegenwoordigde, maar dat hij er nog was, hoe fragiel ook, leek mij genoeg, want zelfs het kleinste sprankje hoop, zoals ik al dikwijls ervaren heb, is voldoende om te leven.

Gisteren kwam het stuk pas klaar, dat mij zo gevangen hield, altijd beducht om iets waarop je wacht te zien ontsnappen, zoals bij een kat die muist! Nu eindelijk vrij en van die last voorlopig verlost.

Honderde malen is U natuurlijk door mijn gedachten gegaan, die ik opzij moest schuiven, wanneer zij verontrustend waren. Dat hing af van de passages in de symphonie waarmee Uw beeltenis zich dan toevallig associeerde. Want ik besef heel goed, dat er episoden zijn in de symphonie, waarbij ik alle reden heb om mijn hart vast te houden, wanneer ik aan de dirigent denk, en die ik toch niet zou kunnen veranderen, omdat zij eenmaal zo gekomen zijn, en aanvaard werden na veel overleg met mezelf. Daar rijst dan onvermijdelijk de vraag: hoe ziet Hupperts dat in? Wat denkt Hupperts daarvan? En ze voegt zich bij het genoegen en de opheldering die Uw uitvoeringsplannen mij verschaften, toch ook weer de zorg. Helemaal onvervaard zijn is niet gemakkelijk.

Hetgeen ik wel gaarne zou zien gebeuren is, dat U van de moeite en inspanning, welke de 6de symphonie u zonder twijfel oplegt, voldoening beleeft. Het meest van alles zou mij verheugen als de regel waarmee ik de toelichting besloot die ik voor het programma schreef, later blijken zal een voorspelling te bevatten.

Mocht U het nuttig vinden mij over een en ander in de partituur te raadplegen, dan ben ik elke dag voor U beschikbaar. Telefoon 5136.

Met oprechten dank inmiddels voor Uw initiatief, vriendelijke groeten en

Hoogachting

M.V.

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA