19580208 GeNeCo Karel Mengelberg aan Matthijs Vermeulen

Genootschap van Nederlandse Componisten (Karel Mengelberg)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 8 februari 1958

Amsterdam-Zuid, 8 Februari 1958

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Een eer is het voor mij, en een bijzondere vreugde, U en de Uwen namens bestuur en leden van ons Genootschap op de dag van Uw 70ste verjaardag te mogen gelukwensen.

Wij zijn er trots op, dat ons volk U heeft voortgebracht, daarbij releverend Uw facetten als componist, als denker en als handelend mens.

Wij wensen U en de Uwen jaren van verdere inspiratie en goede gezondheid.

Met hartelijke groeten en gevoelens van de meeste hoogachting,

Karel Mengelberg, secretaris

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA