19570904 Bert Bakker aan Matthijs Vermeulen

Bert Bakker

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 4 september 1957

Den Haag, 4 september, 1957.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ik heb het gistermiddag bijzonder prettig bij U gevonden, niet in het minst om het aardige gesprek, dat ik met U mocht voeren. Ik hoop, dit nog eens te kunnen herhalen.

Wij spraken het volgende af: indien enigszins mogelijk krijg ik van U op maandag of dinsdag a.s. de titel met de ondertitel van uw boekje.

Het persklare manuscript ontvang ik op 15 oktober van dit jaar. U zult trachten de omvang te brengen op 192 gedrukte bladzijden, overeenkomstig een proza-bladzijde in het boekje van Jany.

Tevens levert U mij dan een halve bladzijde voor mijn aanbiedingsprospectus.

Bij inlevering van het manuscript ontvangt U een onterugvorderbaar voorschot van f 600,−, terwijl eventuele volgende drukken zullen worden gehonoreerd met 6 cent per verkocht exemplaar.

Ik hoop van harte, dat het zover zal komen.

Als U er de voorkeur aan geeft, mij het manuscript persoonlijk te overhandigen, dan kom ik graag even naar Laren.

Mijn vrouw verzocht mij, opnieuw haar groeten aan Mevrouw over te brengen.

Met vriendelijke groet voor U beiden,

Hoogachtend,

Bert Bakker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA