19570110 Donemus A. Jurres aan Matthijs Vermeulen

Donemus (André Jurres)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 10 januari 1957

Amsterdam-C., 10 Januari 1957.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het spijt mij uit Uw brief van 9 dezer te vernemen dat U zoveel moeilijkheid gehad hebt om Donemus op te bellen, maar ik verneem met genoegen dat U binnen afzienbare tijd een telefoonaansluiting zult krijgen, zodat dit bezwaar weer uit de weg geruimd zal zijn.

Intussen spijt het mij nog meer dat U meent een opdracht van de Gemeente Amsterdam dit jaar niet te kunnen aanvaarden. Ook hier kan ik mij echter verheugen, en wel om het feit dat de reden tot deze beslissing gelegen is in Uw arbeid aan een symphonie in opdracht van een andere instantie.

Zonder twijfel zal ik er met grote nadruk bij de Gemeente Amsterdam op aandringen dat zij U voor de opdrachten in 1958 vooraan op de lijst van uit te nodigen componisten stellen.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Stichting DONEMUS,

André Jurres

directeur.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA