19560910 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds-concept

Matthijs Vermeulen

aan

Prins Bernhard Fonds

Laren, 10 september 1956

10 Sept.

Het schrijven ener symphonie voor groot orkest.

De arbeidstijd die voor de tenuitvoerlegging van een dergelijk werk nodig is, wordt door de aanvrager geschat op anderhalf jaar

De aanvrager gelooft door het componeren ener nieuwe symphonie te kunnen bijdragen aan de belangen van de Nederlandse Muziek en de Nederlandse cultuur.

Volgens de mening van verschillende deskundigen, vertegenwoordigt de muziek van aanvrager een bijzondere stijl, waardoor het ondernemen van een nieuw werk wenselijk geacht kan worden.

Vanaf het begin zijner loopbaan heeft aanvrager te kampen gehad met onophoudelijke zorgen voor het dagelijks bestaan. Desniettemin heeft aanvrager een reeks composities vervaardigd die de aandacht trokken en bij menigeen waardering vonden. Hij zag echter genoemde zorgen zodanig toenemen dat hij bij het begin van het laatste kwartaal van zijn leven zou willen beschikken over een korte poos gedurende welke hij zich zonder kommer en zonder onderbreking zou kunnen toeleggen op de muziek.

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA