19560521 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 21 mei 1956

Bergen N.-H.

21. V. '56 –

Maandag –

Beste Thijs,

Je brief doet mij véél goed. − Wat mij verbaast is niet, dat jij de tekst zoo wézenlijk begrijpt, maar dat Jan E. er zóó in 't geheel geen weg mee weet; dat hij den inhoud "esoterisch-anthroposophisch" noemt is mij een volslagen raadsel! –

Je uitleg klopt gehéél met mijn bedoeling (hoogstens maak ik even een voorbehoud ten aanzien van "wie vrij wilde zijn, werd neergeslagen" − al had dat er wellicht in kunnen staan). −

Sinds die Onthulling op de Dam en de P.C. Hooftprijs ben ik doodmoe (ik ben er bepaald niet voor geboren om public-man te zijn!) – en ik zit voor een tafelvol brieven, kaarten, telegrammen, die ik voor 7/8 afdoe met prentbriefkaarten. − Neem dit epistel dus voor wat het zou zijn geworden, als ik iets meer "vrij" was.... en de schade hoop ik nu toch binnen afzienbaren tijd in te halen viva voce en onder 4 oogen. – Want je hebt gelijk: "in gedachte" volstaat niet geheel voor onze ontmoetingen. –

Al verloor ik je nooit, ik heb je niet zelden gemist. − Ik ging 2 jaren geleden over tot een telefoon; had jij dat ook maar gedaan! − Mijn bezoeken aan A'dam zijn wel vrij talrijk, maar vrijwel steeds vluchtige 1-dags-bezoeken, en wat moeten jij en ik daarmee? –

Binnenkort komen Rients en Netty weer in hun "Kennemer" verblijf. – Zie jij kans daar een paar dagen te komen? Ik zou 't als zoo heel bijzonder ervaren, om in deze kamer-van-mijn-leven te zitten met jou tegenover mij: een late bevestiging van wat ons verleden beloofde. Met Gorter, Rik en Jet bleef jij, als eenig generatiegenoot, altijd behooren tot de mythologie van mijn leven. Jacques Bloem en Jan Gr. en Pom verhuisden, door de dagelijksche omstandigheden naar het meer historische plan, waardoor een gevoel van heimwee vanzelf uit werd geschakeld. − Niet in jouw geval − en ik kan dat heimwee nu nog "binnen den tijd" vervullen. Die kans mag niet "verkeken" raken, en die vervulling zie ik het liefst in de omlijsting van deze kamer, want hier beraamde ik 10 jaren geleden de mogelijkheid van je terugkomst naar Holland. –

Wat natuurlijk niet wegneemt, dat ik − daarna of daarvoor − ook graag bij jóu kom. − Je brief heeft dit verlangen onder stroom gezet: ik ben je daar dankbaar voor.

Veel hartelijks, ook voor Thea –

als altijd

je

Jany

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA