19531214 GeNeCo Karel Mengelberg aan Matthijs Vermeulen

Genootschap van Nederlandse Componisten (Karel Mengelberg)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 14 december 1953

Amsterdam-Zuid, 14 December 1953

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Het is mij een vreugde, U en de Uwen te mogen gelukwensen met de door U met Uw Tweede Symphonie verworven prijs van de stad Brussel.

Ik teken namens het Genootschap van Nederlandse Componisten, na zeer vriendelijke groeten, met gevoelens van de meeste hoogachting,

Karel Mengelberg.

secretaris

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA