19530208 GeNeCo Karel Mengelberg aan Matthijs Vermeulen

Genootschap van Nederlandse Componisten (Karel Mengelberg)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 8 februari 1953

Amsterdam-Zuid, 8 Februari 1953

Hooggeachte Matthijs Vermeulen,

Bestuur en leden van onze vakvereniging willen niet verzuimen, U deze dag te feliciteren en U wensen te zenden, Uw inspiratie, geluk en voorspoed betreffende.

Wij willen tevens de hoop uitspreken, dat het U spoedig zal gegeven worden, dat U zich weer aan Uw hoogste roeping, het componeren kunt wijden. Want ofschoon wij grote bewondering hebben voor de energie, waarmee U over muziek en muziekmaken schrijft en voor de muziek pleit, het is nòg belangrijker, dat U muziek schept.

Ik teken namens het GvNC, na hartelijke groeten voor U en de Uwen, met gevoelens van de meeste hoogachting,

Karel Mengelberg, secretaris.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA