19521003 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

Matthijs Vermeulen

aan

Frederic von Eugen

Amsterdam, 3 oktober 1952

3 Oct 1952

Zeer Geachte Heer Von Eugen,

Het uitstel dat U mij op 3 Sept veroorloofde om mij "een beetje in te leven in de stad" heb ik met grote dankbaarheid aanvaard, en, hoop ik, zonder misbruik. De artikelen voor De Groene, vooral omdat het resultaat ervan zo gering is, kosten me hoe langer hoe meer inspanning. "Dat zou je niet zeggen", antwoordt men mij als ik daarover begin. Maar de moeite niet te laten merken, is juist de moeilijkheid!

Over wat ik voor de rest gedaan heb ben ik U wel verantwoording schuldig, meen ik.

Toen in December 1950 de Franse vertaling van Het Avontuur van de Geest klaar was, heb ik haar naar Albert Camus gezonden, met de bedoeling om ze gepubliceerd te zien in de collectie Espoir welke hij dirigeerde. Volgende lente antwoordde hij mij dat genoemde collectie tot zijn spijt moest ophouden te verschijnen, maar dat hij mijn boek had overhandigd aan Gallimard, met hoop op succes. Enkele maanden later, zomer 1951, berichtte Gallimard mij dat de slechte situatie van de boekhandel het hem onmogelijk maakte een dergelijk werk op 't ogenblik te publiceren. Terwijl ik het teruggezonden exemplaar verstrooid doorbladerde viel mijn aandacht plotseling op een zinswending die ik niet erg goed vond. Ik heb toen een revisie ondernomen, daarna een tweede een derde, een vierde, elke keer strenger, doordringender, en juist de komende weken zal ik daarmee definitief gereed zijn. Die arbeid heeft buitengewone hardnekkigheid en geduld vereist, maar het boek is er aanzienlijk door verbeterd, en als eenmaal een nieuwe Hollandse editie nodig is (wat vroeg of laat gebeuren zal) moet zij gemaakt worden volgens deze Franse lezing.

Ondertussen heb ik menigmaal gedacht over het werk dat ik U beloofde voor Uw serie Sesam der kunst. Maar hoe meer ik erover nadacht des te groter zag ik de hindernissen worden die mij de onderneming verzwaarden. Als wij met Lichtveld een samenspraak hebben zal [ik] trachten [ze] hem uiteentezetten. Misschien geeft een gesprek met U beiden mij een andere kijk en meer uitzicht op het onderwerp, hoewel ik dat nauwelijks kan veronderstellen.

In ieder geval zie ik veel meer mogelijkheden in een didactisch boek, waarin de muziek-techniek voor iedereen (dus ook voor Indonesië) begrijpelijk zou worden uitgelegd, en aan zo'n werk kan ik bijna onmiddellijk beginnen met een door en door spontaan enthousiasme.

Zeer gaarne zal ik daarover met U en Lichtveld delibereren. Liefst in een der morgens van de tweede helft der week: Woensdag, Donderdag, Vrijdag of Zaterdag. De overige tijd, helaas, staat me niet ter beschikking.

Altijd even erkentelijk voor Uw grote goedheid, zal ik een bericht van U wachten.

Met vriendelijke groeten

M.V.

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA