19510910 Paul Hupperts aan Matthijs Vermeulen

Paul Hupperts

aan

Matthijs Vermeulen

Utrecht, 10 september 1951

Utrecht 10 Sept. 1951.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Uw 2e symphonie heb ik van Donemus op zicht gehad en het werk heeft een zeer sterke indruk op me gemaakt. Ik geloof dat de symphonie me goed zal liggen juist omdat ik er bij de eerste kennismaking zo fel door ben getroffen. Ik hoop spoedig eens in de gelegenheid te komen om ze te kunnen uitvoeren (b.v. met het grote orkest van de radio) want in Utrecht is het me uit zakelijke motieven niet kunnen gelukken. De kosten van versterking voor de extra instrumenten zijn voor de exploitatie van het U.S.O. te zwaar.

Uw "Passacaille et Cortège", die het vorig jaar hier zo goed aansprak voer ik binnenkort weer uit n.l. op het abonnementsconcert van 31 Oct. a.s. Ik hoop dat U dan komt luisteren en weer op een der repetities (31 of 30 October) aanwezig kunt zijn, want niets is me liever dan een werk tot volle tevredenheid van de componist te kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groeten

Paul Hupperts