19500107 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

Matthijs Vermeulen

aan

Frederic von Eugen

Amsterdam, ± 7 januari 1950

Zeer Geachte Heer Von Eugen,

Deze week van het beginnend jaar mag niet voorbijgaan zonder dat ik U een teken geef.

Ten eerste om U en mevrouw het geluk te wensen dat ik U beiden toedenk, ook al zou ik het niet zeggen.

Ten tweede om U verslag te doen over mijn bezigheid. Deze verontrust mij soms. Want het boek dat wij samen hebben besproken, is nog maar weinig gevorderd, en ik ben bang dat het niet op tijd klaar zal zijn.

In 't begin ben ik voortdurend afgeleid door al de drukte rondom die twee symphonieën. Daarna schenen de ideeën niet te willen komen, in ieder geval veel te langzaam.

Om mijn dagen nuttig te gebruiken, en ook omdat ik het op een zeker moment niet meer laten kon, ben ik toen een vertaling in 't Frans begonnen van Het Avontuur van den Geest. Dat plan bleek ongelooflijk moeilijk en menigmaal heb ik gevreesd dat ik me nooit er doorheen zou kunnen slaan. Maar de moeilijkheid gaf me ook het duidelijk besef dat er behalve ikzelf wellicht nooit iemand te vinden zou zijn om zo'n arbeid tot een goed einde te brengen. Ik zei me ook dat via het Frans dat boek meer bereikbaar zou worden voor andere landen. Het Frans heeft een wonderbaarlijke helderheid, en ik richt mijn vertaling zo in dat zij de qualiteiten van het oorspronkelijke behoudt en tevens zeer gemakkelijk verstaanbaar is. Ongeveer één derde is op 't ogenblik gereed.

Hoewel die arbeid een buitengewone inspanning van mij vergt, passionneert hij me en ik zou hem willen beëindigen alvorens verder te gaan met het boek dat wij samen bespraken.

Daarvoor zou ik graag Uw toestemming hebben. Dat is eigenlijk het enige wat me, terwijl ik werk, nog ontbreekt. Ik meen stellig dat er voor dit geschrift een uitgever zal zijn te Parijs. L'Aventure de l'Esprit kan uitstekend passen in de collectie "Espoir" welke gedirigeerd wordt door Albert Camus, die verschijnt bij Gallimard.

Ik hoop dus op Uw goedkeuring, vertrouwend dat hetgeen ik U schuldig ben ook wel in orde komt. Maar zéér gaarne toch zal ik Uw oordeel vernemen over wat mij zodanig bezig houdt.

Met vriendelijke groeten

Uw

M.V.

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA